Doelgroepen

We hebben gemerkt, dat het van belang is een win-win situatie te creëren.

Voor de winkeliers, voor alle winkeliers is het belangrijk om ook ‘toegang’ te bieden voor de 35% van de Nederlandse bevolking die een beperking hebben:    

  • 800.000 dyslectici

  • 1.700.000 lichamelijk gehandicapten

  • 1.300.000 doven en slechthorenden

  • 1.600.000 laaggeletterden

  • 325.000 blinden en slechtzienden

  • 825.000 mensen met kleurenblindheid

Dat zijn ruim 6 miljoen mensen.

HIER vindt u de cijfers van de inwoners van de gemeente Culemborg in het gezondheidsprofiel van 2019.

(Recentere exemplaren zijn nog niet voorhanden.)