VNG magazine

Culemborg Toegankelijk wordt ook genoemd in het netwerk van wethouder Sascha Baggerman als gesprekspartner. 

Gevolg is dat mensen zich afsluiten

Een toegankelijk Culemborg voor iedereen, ook voor mensen met een beperking of een handicap.

Met dat doel richtte Henk Witte vorig jaar de groep 'Culemborg Toegankelijk' op.

Toegankelijkheid gaat niet alleen over drempels, maar ook over bereikbaarheid en lotgenotencontact.

Bron: Culemborgse Courant 5 februari 2020 Tanja Moody CULEMBORG - 

Stichting Culemborg Toegankelijk in de Pers

Obstakels in het dagelijks leven

[CULEMBORG 4 november 2020] Sinds een jaar bestaat de werkgroep ‘Culemborg Toegankelijk’. De werkgroep zet zich in voor het toegankelijker maken van winkels, horeca en openbare ruimtes voor mensen met een motorische, zintuigelijke of auditieve beperking. Leen Beuker is één de leden van de werkgroep en vertelt over zijn beperking en inzet voor de werkgroep.